Stadsnätet – bra att vetaEtt knippe fiber

Fiber, bredband, stadsnät – ja kärt barn har många namn!

Anslut dig till framtiden via stadsnätet i Norrtälje kommun

Vårt stadsnät finns på väldigt många platser i kommunen, bl.a. Svanberga, Nysättra, Håtö, Rånäs, Malsta, Enviken, Räfsnäs, Ekebyholm, Norrtälje, Liesta, Edsbro, Estuna, Lohärad, Vämlinge och Gottröra.

Vårt stadsnät är inte bara kommunens största fibernät utan det är också ett nät som du som invånare i Norrtälje indirekt äger själv. Stadsnätet är nämligen en del av Norrtälje Energi som du säkert redan vet ägs av Norrtälje kommun. Vårt mål är att alla i Norrtälje kommun ska få tillgång till supersnabbt bredband med de bästa tjänsterna.

Vi äger och bygger ut fibernätet men driften sköts av GlobalConnect. Det finns många tjänsteleverantörer och tjänster i stadsnätet, till exempel Telia, Tele2, Bahnhof och Allente. 

Många i kommunen är redan anslutna och anslutningar ökar varje dag. Är du också intresserad av fiber så är det bra om du pratar med dina grannar för att se om det är fler på gatan/i området/i byn också vill ha en fiberanslutning samtidigt. Kontakta oss gärna för att ta reda på just era förutsättningar.

Om ditt område inkommer med en lista på intressenter så öppnar vi upp för beställning till ett fast pris. Om vi sen ser att antalet faktiska beställningar är tillräckligt stort för utbyggnad i ett område meddelar vi fastighetsägarna det glada beskedet. Sedan startar vårt arbete med allt från markavtal, upphandling, grävning och fiberblåsning ända till färdiga fiberanslutningar.

Värt att tänka på är att en fiberanslutning är som en investering och att det höjer fastighetens värde. Den största vinningen är naturligtvis att du får mycket högre kapacitet och bättre kvalitet än andra lösningar, det finns ingen teknik på överskådlig tid som är bättre än en fast fiberanslutning. Och om du idag har en ADSL-uppkoppling ska du dessutom vara medveten om att kopparnätet i kommunen stängs ned bit för bit. Så vill du skynda på utbyggnaden i just ditt område – prata gärna med dina grannar.

De leverantörer och tjänster som finns i nätet hittar du via denna länk.
Om du behöver göra en felanmälan så vänder du dig till din tjänsteleverantör.

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Stadsnäten byggs med fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Stadsnäten i Sverige har genom lokala investeringar i många år starkt bidragit till fiberutbyggnaden och utvecklingen av informationssamhället. 

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Detta har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etablera sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

Stadsnäten ingår i marknaden för elektronisk kommunikation som kännetecknas av snabb utveckling, ständigt ökande behov och nya möjligheter. Stadsnäten är grunden för dagens informationssamhälle.

Svenska Stadsnätsföreningen

Sveriges stadsnät i samverkan är ett samarbete mellan många öppna stadsnät i Sverige, ett samarbete som sker inom ramen för Svenska Stadsnätsföreningen. Stadsnätsföreningen är en oberoende intresse- och branschorganisation för Sveriges stadsnät. Organisationen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.

Dessutom arbetar organisationen hårt för att kunskapen om stadsnäten ska öka. Detta gör Stadsnätsföreningen genom att företräda medlemmarna och bistå med kompetens för att möta de krav som stadsnäten ställs inför. Föreningen arbetar också för att sätta sina medlemmars frågor i fokus och medverka i diskussioner i viktiga forum, i möten eller i den politiska debatten inom bredbandsområdet.

Norrtälje Energi är medlem i föreningen och tillsammans utgör vi en mycket viktig och samhällsnyttig del av infrastrukturen i Sverige.

GlobalConnect

Vi bygger ut och förtätar vårt fiberrika stadsnät och GlobalConnect är vår kommunikationsoperatör som sköter driften av den aktiva utrustningen i nätet och ansvarar för avtalen med de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet. 
Vårt stadsnät är ett så kallat öppet stadsnät vilket betyder att fibernätet är öppet för olika leverantörer av tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det ger dig friheten att välja brett bland många välkända varumärken för tv-, telefoni- och internettjänster. 

Fakta om fiber

  • Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.
  • I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.
  • Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs kabeln och förstöra din utrustning.
  • I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.
  • En fiber kan transportera många olika typer av information.
  • Via fiberkabel kan man få tillgång till internet, tv, hyrvideo, telefoni, larm, m.m.
  • En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet.
  • I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse.