Hållbarhetsdagarna 2020

År 2020 var det dags för kommunens sjätteklassare att få vara med på årets 1899-projekt – Hållbarhetsdagarna!

Dagen anordnades i samarbete med Norrtälje Naturcentrum. En del av dagen tillbringade vi i de härliga miljöerna på Färsna gård och den andra delen av dagen var vi på vårt kraftvärmeverk Arsta där eleverna fick en rundvandring och lära sig hur vi tillverkar el och fjärrvärme på ett hållbart sätt.

Målet med dagen var att öka kännedomen kring vad hållbarhet egentligen är – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi lärde oss om vad FN:s globala mål och Agenda 2030 är och vad det innebär. Vi diskuterade hur man både som individ och grupp kan bidra för en hållbar framtid och pratade om sambanden mellan alla mål och vad som krävs för att vi ska uppnå de globala målen till år 2030.

Under dagen inriktade vi oss på några av målen och tillsammans med olika övningar och experiment lärde vi oss om odling, kretslopp, vatten och energi.

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla

I den här övningen fick eleverna diskutera vad energi är och hur energi kan omvandlas mellan olika former.  De fick testa att producera el med hjälp av vatten, vind, sol och handkraft och kom fram till att dessa sätt att producera el börjar med att solen lyser på vår planet.
Det blev intressanta samtal om vad som menas med förnybar och hållbar energi samt för- och nackdelar med olika sätt att producera el.

Elever testar att producera el med hjälp av vatten, vind, sol och handkraft

”Det var så många som hade bra koll på exempelvis vattnets kretslopp. Och härligt att höra att så många kopplar ihop hållbarhetsbegreppet även med sociala frågor och inser att det inte bara är en miljöfråga. Allt hänger ihop!” – Camilla Rydstrand, Norrtälje Energi

Mål 2 – Ingen hunger

Jordens befolkning ökar och vi blir allt fler som ska äta och må bra inom gränsen för vad vår planet kan producera. För att kunna försörja hela jordens befolkning på ett hållbart sätt krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat.

Så vad krävs för en sådan omställning, vad kan man själv göra för att bidra till hållbar konsumtion och produktion?  Förutom diskussionerna kring detta lärde sig eleverna om vägen från jord till bord. De fick undersöka och lära sig om mångfalden i odlingarna på Färsna gård och skörda grönsaker de sen fick smaka på.
De flesta eleverna tog redan vara på naturens skafferi på ett eller annat sätt. En del odlade, andra plockade svamp och bär. Många av de elever som inte gjorde det blev inspirerade till att börja och dom andra insåg att det med små medel kan odla ännu mera.

Men alla har inte samma tillgång till mat som de flesta av oss i Sverige har. Varför lider människor av hunger runt om i världen? Finns det människor i Sverige som lider av hunger? Vilka är orsakerna till detta? Detta diskuterades tillsammans med eleverna och dom kom fram till att det b.la. kan bero på krig, sjukdom, fattigdom och regim.

Så förutom vad man själv kan bidra med så resonerade vi kring vad skolan, kommun och Sverige kan göra.
Många elever ville slänga mindre mat men ansåg också att det är viktigt att fortsätta ge bistånd för utbildning och resurser så att människor kan odla och producera mat där det råder svält. De ansåg att det var mer smart ur ett hållbart perspektiv än att skicka mat från Sverige.
Men för att lyckas stoppa svälten, och för att länder ska kunna producera egen mat krävs det att FN fortsätter att jobba för att stoppa krig och skapa fred.
De ville att skolorna skulle ta till vara på resterna på ett bättre sätt, jobba för ”zero waste” och välja hållbara och lokalproducerade råvaror.

Elever får lära sig om mål 2 – Ingen hunger”Att få bli jordig på händerna och följa maten från jord till bord är ovärderliga upplevelser för elever.”- Anna Westerlund, Norrtälje Naturcentrum

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Barnen fick lära sig om hur mycket vatten per dag vi svenskar gör av med i snitt och hur mycket vi egentligen får ha tillgång till för att det ska vara hållbart.  Men också om hur rent vatten kan hänga ihop med tillgång till toaletter och avloppsvattenrening.

I övningen fick barnen själva uppskatta hur mycket vatten varje människa gör av med på till exempel mat och dryck, städ, toalett, personlig hygien osv.
Det blev djupa och roliga diskussioner kring hur mycket vatten det egentligen går åt och ibland var det väldigt olika åsikter om respektive vattenhink. Barnen blev även chockade när det insåg hur mycket vatten vi gör av med i saker som man kanske inte tänker på, i form av produktion av kläder, teknik, mat etc. Eller det faktum att det kan gå åt 6-8 liter vatten i en spolning! Övningen fick barnen att reagera och det kom upp många kluriga lösningar på hur toaletter och avlopp kan ordnas för att undvika förorening av dricksvatten.

Elever får lära sig om mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla”Även om det var jag som höll i stationen kunde jag inte låta bli att förvånas igen och igen över den mängd rent och dugligt dricksvatten som vi svenskar i snitt konsumerar per person och dygn – 200 liter! Vilken utmaning att ställa om till en mer hållbar vattenkonsumtion i vårt samhälle!” – Lotta Andersson, Norrtälje Naturcentrum

Inför dagen hade eleverna fått en skoluppgift där de skulle ta reda på vilka av de 17 globala målen som skolan arbetade mot och hur. Samt vilka tre mål eleverna tyckte att skolan borde arbeta ännu mera med.

Vi såg en härlig variation av vad eleverna tyckte var viktigt, men de mål som stack ut var:

Globala mål

Elever på hållbarhetsdagarna”Det är inte lång tid att hinna fixa allt det här på 9 år!” – En elevs tankar kring om vi kommer hinna uppnå de globala målen till 2030 eller inte.

På vårt kraftvärmeverk Arsta fick eleverna lära sig om hur vi producerar el och fjärrvärme på ett hållbart sätt.
Barnen fick inblick i hur vi producerar vår 1899-el samt hur fjärrvärme blir till och fungerar genom film och diskussion. Varför den elen heter just 1899 och hur det kommer sig att fjärrvärme är ett miljövänligt val var bara några av de frågor som kom upp och diskuterades.

Barnen fick sedan en guidad tur utomhus på Arsta där de fick se de olika delarna i kraftvärmeverket. Gripklon som fördelar flis var en av de stora höjdpunkterna!

Att alla som vill kan få köpa vår lokalproducerade 1899-el och på så sätt bidra till att vi kunde genomföra hållbarhetsdagarna var något som barnen tyckte var viktigt och bra.

”Skolan borde köpa in solceller och sätta upp dem på taket så vi kan göra vår egen miljövänliga el och spara på elräkningen”

Elever på hållbarhetsdagarna

Stort tack till alla fantastiska ungdomar, lärare, Norrtälje Naturcentrum, medarbetare på Norrtälje Energi och våra 1899-kunder för i år!