Om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse, analysera trafik och komma ihåg dina inställningar.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbsida. Cookies används till en del funktioner på webbplatsen som förbättrar våra webbsidor för dig som användare eller ger oss statistik och data om hur vår hemsida används. Det finns normalt två olika typer av cookies. Den ena typen är en så kallad permanent cookie som sparar en fil på din enhet tills dess att filen tas bort. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som försvinner när du stänger sin webbläsare.

Hur tar man bort cookies?

Du som användare av webbläsaren kan själv välja om du inte vill acceptera cookies. Detta görs genom inställningar direkt i webbläsaren. Där kan du oftast (beroende av webbläsare) välja att inte ta emot cookies. Alla webbläsare är dock olika och fungerar på lite olika sätt. Som standard är de flesta webbläsare inställda på att acceptera cookies. Kom ihåg att om du väljer att stänga av cookies kan vissa tjänster fungera sämre eller sluta att fungera helt. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare man använder, för mer information besök webbläsarens webbsida. Ofta finns även ett hjälpavsnitt i menyfliken på webbläsaren.
För mer detaljerad information om cookies, se Post- och Telestyrelsens hemsida.

Vilka system använder vi för att samla in cookies?

Vi använder analysverktyget Google Analytics som samlar in cookies för att samla in information om hur användaren använder webbplatsen. Google Analytics är ett tekniskt analysverktyg från Google Inc som är ett vanligt analysverktyg på webbsidor. Datan sparas på servrar i USA och Google kan överföra insamlad information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Som exempel samlas data in för att analysera vilka delar av webbplatsen som oftast besöks eller vilken tidpunkt och från vilken enhet. Syftet är att analysera webbplatsens användande och på så sätt förbättra användarupplevelsen. All data som samlas in via Google Analytics är helt anonymiserat och varken vi eller Google kan koppla insamlad data till en enskild användare. IP-adressen fångas och anonymiseras genom att maska delar av IP-adressen. Detta är en inställning som vi har valt att göra för att göra IP-adressen anonym. Mer information om Google Analytics finns på denna länk.