Prismodell Verksamheter

Prismodell Verksamheter avser fjärrvärmeleveranser som används i verksamheter, exempelvis näringsverksamhet, bostadsrättsföreningar samt för småhus som har en årsanvändning som överstiger 30 MWh. Prismodellen skapar motivation att jämna ut effekttoppar och se till att värmeanläggningen är ordentligt injusterad. Vi har samma priser för fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Fast avgift:  6 425 kr/år
Effektavgift: 924 kr/kW, för den kapacitet i kW som fastigheten behöver vid dimensionerande utetemperatur, -16°C
Basenergipris: 337 kr/MWh, för den energiförbrukning som sker inom den effektnivå som utgör fastighetens behov vid 0°C
Spetsenergipris: 693 kr/MWh, för den energiförbrukning som sker utanför den effektnivå som utgör fastighetens behov vid 0°C

Alla priser är exklusive moms. Effekt- och energidelarna baseras på en för fastigheten unik effektsignatur som revideras årligen med hjälp av föregående års utfall. Mer information om hur dessa bestäms finns beskrivet i Prismodell Verksamheter. Exempel på jämförpris för kunder med olika årsförbrukning finns i Jämförpris för Prismodell Verksamheter nedan.

Fjärrvärmekalkyl

Denna kalkylmodell används till fastigheter som går under Prismodell Verksamheter.
Alla priser visas exklusive moms. Beräkningen baseras på att fem procent av det årliga energibehovet är spetsenergi.

Ange anläggningens beräknade årsförbrukning

Kontrakterad effekt (kW):
Årligt energibehov (kWh):

Resultat

Pris Effekt
Pris Basenergi
Pris Spetsenergi
Årsavgift
Angiven Kontrakterad effekt
Angivet årligt energibehov
Beräknad kostnad per år

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.