Prismodell Verksamheter

Priserna och kalkylator nedan gällande Verksamheter gäller från och med 1 januari 2024, och du hittar dem i denna pdf.
Klickar du här hittar du en jämförprislista för Verksamheter exklusive moms, och här finns pdf inklusive moms som gäller från och med 1 januari 2024.

Prismodell Verksamheter avser fjärrvärmeleveranser som används i verksamheter, exempelvis näringsverksamhet, bostadsrättsföreningar samt för småhus som har en årsanvändning som överstiger 30 MWh. Prismodellen skapar motivation att jämna ut effekttoppar och se till att värmeanläggningen är ordentligt injusterad. Vi har samma priser för fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Fast avgift:  8 031 kr/år
Effektavgift: 1 155 kr/kW, för den kapacitet i kW som fastigheten behöver vid dimensionerande utetemperatur, -16°C
Energipris sommar (april-oktober): 371 kr/MWh
Energipris vinter (november-mars): 477 kr/MWh
Returtemperaturpris; 0,5 kr/MWh, °C

Alla priser är exklusive moms. Effektpriset baseras på en för fastigheten unik effektsignatur som revideras årligen med hjälp av föregående års utfall. Mer information om hur dessa bestäms finns beskrivet i Prismodell Verksamheter. Exempel på jämförpris för kunder med olika årsförbrukning finns i Jämförpris för Prismodell Verksamheter nedan.

Fjärrvärmekalkyl

Denna kalkylmodell används till fastigheter som går under Prismodell Verksamheter.
Alla priser visas exklusive moms. Beräkningen baseras på 68 procent av det årliga energibehovet är vinterenergi och resterande 32 procent är sommarenergi.

Ange anläggningens beräknade årsförbrukning

Kontrakterad effekt (kW):
Årligt energibehov (kWh):

Resultat

Pris Effekt
Pris Sommarenergi
Pris Vinterenergi
Årsavgift
Angiven Kontrakterad effekt
Angivet årligt energibehov
Beräknad kostnad per år

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.