Sponsringspolicy

Norrtälje Energi har ett tydligt uppdrag och det är att vara till nytta och glädje för invånarna i Norrtälje kommun.

Genom sponsring vill vi som ett lokalt företag ta ansvar för en hållbar närmiljö. Vi vill också att Norrtälje ska ses som en attraktiv region att bo och verka i.

Samtidigt är Norrtälje Energi ett kommunägt bolag och då gäller att all sponsring måste vara en avdragsgill kostnad och inte ett bidrag eller en gåva. Sponsringen ska präglas av öppenhet och offentligt kunna granskas. Kommuninvånarna ska känna förtroende för att vår verksamhet sköts på bästa sätt.

Vad sponsrar vi

Vilka områden/aktiviteter som vi sponsrar är helt öppet, men präglas av några grundläggande saker:

 • Aktiviteten är av direkt nytta för vårt uppdrag, samt förenlig med vår värdegrund.
 • Aktiviteten är publik och vänder sig till allmänheten.
 • Kan aktiviteten belysa frågor kring ett hållbart samhälle är det till klar fördel.
 • Motprestationerna har anpassats för att lyfta varumärket Norrtälje Energi.
 • Sponsringssumman är väl balanserad med motprestationerna och är därför avdragsgill.

Vårt fokus är att sponsra föreningar inom alla fritidsaktiviteter, vilka är placerade i Norrtälje kommun och bedriver en lokalt förankrad verksamhet. Ett måste är att de även bedriver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang för en bredare publik, vilka syftar till att främja en aktiv kommun. Evenemang som vi sponsrar ska långsiktigt bidra till en positiv bild av Norrtälje som kommun.

Vad sponsrar vi inte

Avseende möjliga aktiviteter att sponsra finns inga begränsningar så länge de följer i policyn uppställda kriterier. Men ett antal områden kan dock aldrig bli föremål för vår sponsring:

 • Föreningar som endast har elitidrott och ingen barn- och ungdomsverksamhet.
 • Enskilda privatpersoner – motparten måste vara en förening eller annan typ av organisation.
 • Aktiviteter där vi inte erhåller motprestationer som tydligt lyfter vårt varumärke.
 • Politiska eller religiösa organisationer/aktiviteter.
 • Diskriminerande aktiviteter i strid med vår värdegrund.
 • Aktiviteter med alltför hög risk för deltagares eller besökares säkerhet.
 • Aktiviteter som riskerar att förknippa varumärket Norrtälje Energi med negativa associationer – till exempel dopning, alkohol, tobak, miljörisker, oetiska handlingar eller dylikt.

Hur du söker sponsring

Ansökningar om sponsring kan göras när som helst under året via vårt formulär. En tydlig beskrivning av projektet, samt erbjudna motprestationer, ska lämnas vid ansökan. För sponsringsbelopp över 50 000 kronor kommer en särskild redogörelse att behöva göras. Vår målsättning är att en återkoppling görs till den sökande senast fyra veckor efter ansökningsdatum.