HAN-port och våra elmätare Bild på någon som håller i en elmätare

Alla våra elmätare är av märket Aidon och följer de lagkrav som gäller från och med 1 januari 2025. De är konstruerade för de mest krävande industri- och hushållstillämpningarna. Den stora fördelen med dessa är elkvalitén och möjligheten att ta del av mer detaljerade uppgifter om din elanvändning. Manual för mätarna Aidon 6534 finns nedan och kan vara bra att ha till hands om du undrar över funktionerna.

Mätarna har en HAN-port och vill du ha den aktiverad/avaktiverad så fyller du i formuläret nedan så ordnar vi det.

Frågor och svar om HAN-porten

Vad kan HAN-porten användas till?
HAN-porten (även kallad kundport eller kundgränssnitt) används för att du som kund ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för till exempel optimering av din energianvändning eller lastbalansering. Det finns produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Vilken data kan du som kund läsa ut?
Parametrar som du kan ta ut via HAN-porten är bland annat:

  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas

Vilken standard följer HAN-porten?
Bra att veta är att HAN-porten på våra mätare är ett RJ45-uttag som följer branschstandard, svenskt HAN-protokoll.

Vilken typ av kontakt är det?
Kontakten är ett modularuttag av typen RJ45 och sitter under en gummilucka på framsidan av mätaren. (Porten har samma anslutningstyp som för vanlig nätverkskabel men kan INTE kopplas in mot vanlig nätverksutrustning såsom router eller dator).

Kan alla använda HAN-porten på elmätaren?
Nej. Om din elmätare till exempel sitter i en låst elcentral i källaren på ett flerbostadshus kan det vara problem att komma åt HAN-porten på din elmätare.

Utrustning som ansluts till HAN-porten behöver oftast nå ditt wifi-nätverk för att fungera, varför långt avstånd till din elmätare kan ge dig problem att använda HAN-porten. Alternativa lösningar finns med att du anlitar en elektriker som installerar en realtidsmätare med mättransformatorer direkt på dina inkommande elledningar. Detta ger samma funktionalitet som att använda HAN-porten på din elmätare. Du som kund kan också installera ett nytt markmätarskåp eller fasadmätarskåp så att du får mätaren flyttad till egen fastighet och vi skarvar om servisen till detta nya skåp.

När kan jag börja använda HAN-porten?
Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Du kan fylla i formuläret nedan för att beställa aktivering/avaktivering. Aktivering/avaktivering sker fjärrstyrt och kostar inget.

Om inkopplad utrustning i HAN-porten drar för mycket ström så kommer porten inaktiveras automatiskt för att inte skada elektroniken. Då måste du återigen begära aktivering.

Är det endast via HAN-porten jag kan se min elanvändning?
Du kan logga in på Mina sidor för att se dina mätvärden. Har du ett timprisaval med din elhandlare ser du även timvärde på Mina sidor.

Hur är det med säkerheten med porten?
Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Beställ aktivering/avaktivering av HAN-port