Nyanslutning

När det ska byggas nytt är det en hel del att tänka på för att få el i rätt tid till den nya anläggningen. Nedan följer lite information kring detta.

Anlita en behörig elinstallatör

Du anlitar en behörig installatör. Installatören skickar en Föranmälan Elinstallation till oss via internettjänsten föranmälan.nu , senast åtta veckor före önskad anslutning men gärna ännu tidigare. Om vi behöver bygga om eller bygga till elnätet kan arbetet med elanslutningen ta längre tid. Särskilt viktiga uppgifter att lämna är alla personuppgifter, fastighetsbeteckning, önskad säkringsstorlek eller effektbehov, situationsplan och en geografisk karta som visar var fastigheten är belägen.

Vad kostar det?

För varje ny elanslutning betalar du en anslutningsavgift. Avgiften beräknas utifrån en schablonmodell som Energimarknadsinspektionen lanserat och baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i vårt lågspänningsnät samt på hur stor säkring eller vilket effektbehov (kW) som önskas. Aktuella priser samt lägsta anslutningsavgift framgår av vår prislista för anslutningsavgifter.

Schakt och Kabelförläggning

Schakt inom tomtmark

Schakt och återställning inom kundens tomtmark utförs och bekostas av kunden. Inom kundens tomt ska kabelrör förläggas i schakt så att Norrtälje Energi kan dra igenom serviskabeln.
Förläggningen av rör ska utföras med stöd av en auktoriserad elinstallatör enligt SS 437 01 02 och rören ska innehålla dragtråd. Det är mycket viktigt att rören förläggs på ett korrekt sätt så att de inte skadas (se skiss längre ned).

Om Norrtälje Energi inte kan dra igenom kabeln i rören på grund av att rören är felaktigt förlagda, tillplattade eller skadade debiteras kunden en bomkörningsavgift på 2 500 kr, inkl. moms.

Rör

Rören ska vara av SRN klass samt avsedda för kraftkabel och tillhandahålls av Norrtälje Energi. Rören är i 6 meters längder och hämtas på Norrtälje Energis kontor, Baldersgatan 12 i Norrtälje. Om andra rör används måste du rådfråga Norrtälje Energi innan rören förläggs.

Draggrop

Vid anslutning av fastigheter med fasadmätarskåp ska det alltid iordningställas draggropar så att serviskabeln kan dras igenom. Draggrop ska finnas:

– i marken under fasadmätarskåpet (se skiss)

– vid tomtgräns

– vid eventuella vinklar

Behöver befintliga elledningar flyttas?

Om det finns elledningar där du tänker bygga kan du få betala för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet och övriga villkor finns i dokumentet ”Villkor vid nyanslutning och förändrad anslutning inom Norrtälje Energis elnätsområde”.