Återansluta anläggningEn elmontör i en elstolpe

Vill du återansluta en redan befintlig anläggning?

Om man vill ansluta en anläggning som varit avslagen, rekommenderar vi att du som kund anlitar en elinstallatör som kontrollerar anläggningen innan strömmen slås på. Installatören skickar en Föranmälan Elinstallation till oss via internettjänsten föranmälan.nu. Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen är säker och följer gällande regler när strömmen slås på.

Vi kopplar in strömmen fram till huvudsäkringen, med uttagna säkringar och huvudbrytare frånslagen. Kunden eller installatören slår på strömmen till huset. Tiden innan vi kan koppla in anläggning beror på vilka åtgärder som behöver utföras före anslutningen.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet och övriga villkor finns i dokumentet Villkor vid nyanslutning och förändrad anslutning inom Norrtälje Energis elnätsområde.