Ersättning/avgifter egen elproduktion

För den el du producerar kan du få intäkter både genom olika stöd och genom att sälja ditt överskott. Även om den el du säljer kan ge intäkter från flera håll är oftast den el du själv kan använda direkt från solcellsanläggningen minst lika mycket värd eftersom den ersätter el som du annars fått betala för.

Vi betalar ut produktionsersättning

Vi betalar ut en ersättning för den nätnytta som din elproduktion skapar i elnätet. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät, tack vare din elproduktion. Ersättningen betalas ut månadsvis och redovisas på din elnätsfaktura. Ersättningsbeloppet räknas ut efter att innevarande månad är slut. Ersättningsbeloppet för småskalig elproduktion finns i tabellen nedan.

Avgift för mätning av produktion

Om du har en anslutning på 0-1500 kW ingår mätningen i din ordinarie nätavgift.
För anslutningar som är större än 1500 kW tillkommer en årsavgift. Läs mer om våra avgifter.

Sälj din överskottsel till ett elhandelsbolag

För att sälja din överskottsel behöver du teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag. Om du inte tecknar ett avtal kommer du inte få någon ersättning för den el som du matar in på elnätet. Om du har ett nätabonnemang på max 100 A rapporterar vi automatiskt dina mätvärden till den elhandlare som du köper el av. Om du i stället har ett nätabonnemang som är större än 100 A eller effekt över 43,5 kW måste ditt valda elhandelsbolag kontakta oss.

Om du byter elhandelsbolag måste de skicka in en anmälan till oss om bytet. Vi måste ha fått in anmälan senast 14 dagar före avtalets startdatum för att kunna skicka in rätt mätvärden till ditt nya elhandelsbolag. Om du byter elhandelsbolag samtidigt som du sätter upp solceller kan elhandelsbolaget skicka in sin anmälan samma dag som startdatumet.

Du kan inte få ersättning retroaktivt, utan tidigast från det datum som ditt elbolag anger som startdatum. Ingen ersättning utgår heller för utebliven produktion vid strömavbrott.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Det finns möjlighet att få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Du gör ansökan på Energimyndighetens hemsida. Observera att det är ditt anläggnings-ID för din produktionsanläggning som ska anges i ansökan. Efter att du har ansökt och fått din anläggning godkänd av Energimyndigheten får vi ett meddelande och börjar då rapportera dina mätvärden.

Du ansvarar själv att kompletta mätserier finns i Energimyndighetens system CESAR genom att logga in på ditt certifikatkonto. Om det saknas mätvärden kontaktar du oss så skickar vi om mätvärdena.

Skatteregler för egen elproduktion och momsregistrering

Du som producerar förnybar el kan få skattereduktion för antalet kilowattimmar som du matar in på elnätet, om din anläggning uppfyller vissa villkor. På Skatteverkets hemsida finns mer information om skattereglerna.
På Skatteverkets hemsida kan du också läsa om du behöver registrera dig för moms eller inte. Vi lämnar årligen en kontrolluppgift till dig och Skatteverket på hur mycket el du köpt och levererat om du är mikroproducent (upp till 100 A eller under 43,5 kW). Du använder kontrolluppgiften för att ansöka om skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

Gör gärna ett besök på Energimyndighetens sida Solelportalen där det finns mycket bra information som går lite mer på djupet.

Ersättning för inmatning från småskalig elproduktion

Ersättningen för nätnytta har fram till 1 april 2023 varit 5 öre/kWh för småskalig elproduktion 0-1500kW.
Från och med 1 april 2023 är ersättningen rörlig och beloppet fastställs när berörd månad är slut.

Månad 2024
Januari 7,45 öre/kWh
Februari 4,4 öre/kWh
Mars 4,4 öre/kWh
April 7,2 öre/kWh
Maj 5,3 öre/kWh
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December