Ändra befintlig anläggningEn man som byter lampa

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet och övriga villkor finns i dokumentet Villkor vid nyanslutning och förändrad anslutning inom Norrtälje Energis nätområde som finns nedan.

Säkringsändring

Huvudsäkringens storlek ligger till grund för anslutningsavgiften och abonnemangsavgiften för anläggningen. Vid uppsäkring från 25 A till 35 A eller över 63 A krävs alltid en Föranmälan Elinstallation via internettjänsten föranmälan.nu  för att vi ska kunna göra en bedömning om kapaciteten finns för detta på det elnät som anslutning är kopplad till.

Om du vill ändra storleken på huvudsäkringen (från 16 A till 20 A, 20 A till 25 A eller 16 A till 25 A) anlitar du en elinstallatör som utför arbetet och gör en färdiganmälan med förändringen till oss. Alternativt så beställer du av oss så utför vi ändringen. Se pris och beställningsformulär.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som färdiganmälan inkommer till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter syns förändringen på din faktura. En säkringsändring måste vara i minst ett år, vi tillåter inte säsongsmässiga ändringar.

Servisändring

Behöver du flytta ditt mätarskåp, din servisledning, eller kanske utöka din elservis? Då behöver du anlita en elinstallatör som utför arbetet och anmäler till oss med en Föranmälan Elinstallation via internettjänsten föranmälan.nu.

Om det är en utökning av servisen gäller Norrtälje Energis gängse prislista, annars debiteras självkostnad.

Behöver befintliga elledningar flyttas?

Om det finns elledningar där du tänker bygga kan du få betala för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet och övriga villkor finns i dokumentet Villkor vid nyanslutning och förändrad anslutning inom Norrtälje Energis elnätsområde.