Tillfällig anläggning/byggströmVisar två män vid en elstation

Anslutning av tillfällig anläggning

Du anlitar en behörig installatör. Installatören skickar en Föranmälan Elinstallation till oss via internettjänsten föranmälan.nu , senast tio arbetsdagar innan byggström eller evenemangsskåp behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning anges i föranmälan.

Byggströmmen levereras vid en plats som vi anvisar i befintligt nät.

Abonnemanget som tecknas under byggströmsperioden följer våra abonnemangs- och elöverföringsavgifter. Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter. Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Mer information om priser för tillfällig anläggning finns i dokumentet Anslutningsavgifter inom Norrtälje Energis nätområde.

Behöver befintliga elledningar flyttas?

Om det finns elledningar där du tänker bygga kan du få betala för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet och övriga villkor finns i dokumentet Villkor vid nyanslutning och förändrad anslutning inom Norrtälje Energis elnätsområde.