Anmälan om klotter

Vi äger flertalet elstationer och elskåp som tyvärr utsätts för klotter till och från. Vi gör översyn och sanering av dessa men ibland hinner vi inte med att se och ta hand om detta. Har du sett något stötande klotter vill vi gärna därför att du anmäler det till oss.

Anmälan om stötande klotter