Mina sidor

Som kund hos Norrtälje Energi har du tillgång till Mina sidor där du kan se dina anläggningar, titta på förbrukningsstatistik, kunduppgifter och fakturor m.m. Du kan utföra tjänster så som: ändra fakturaadress, kontrollera betalningsstatus och titta på/skriva ut dina fakturor.

Logga in/Registrera e-post

Du loggar enklast in på Mina sidor med Bank-ID.  Annars går det bra med ditt kundnummer och lösenord. Har du glömt bort ditt lösenord använder du funktionen ”Glömt lösenord” så skickas en länk till din sedan tidigare registrerade e-postadress. Finns ingen e-postadress registrerad hos oss går det bra att själv registrera en här.

Nedan följer en liten guide över menyerna som finns på Mina sidor. Det finns även hjälptexter inne på vissa av sidorna.

Startsida

Här åskådliggörs din konsumtion i en översikt och grafer uppdelat på anläggning och nyttighet. Välj själv om du vill se konsumtionen i graf eller tabellform. Via ikonerna uppe i högra hörnet kan du på ett smidigt sätt se om det finns utlösta övervakningar (om sådan finns registrerade) eller om det finns obetalda fakturor samt snabbt hoppa vidare till rätt meny. Du har också möjlighet att se delkostnader, utomhustemperaturer och andra påverkande parametrar. Navigera i Konsumtionsgrafen genom att välja den period du vill titta närmare på.

Min profil

Uppe i högra hörnet finns din profil. Här kan du lägga till/ändra personuppgifter och ändra till en tillfällig adress. Här kan du också byta lösenord, förutsatt att du inte använder Bank-ID för då finns inget lösenord att byta.

Avtal

Här kan du få information om vilka tjänster och avtal som är kopplade till din eller dina fastigheter. Du kan se vilken tidsperiod avtalen gäller. Har du rörligt avtal är priset du ser föregående månads pris.

Fakturor

Här kan du titta på/skriva ut dina fakturor och se betalstatus. OCR-nummer som används vid betalning är alltid detsamma som fakturanumret.

Erbjudanden

Finns det några befintliga erbjudanden så visas de här. Det är också den snabbaste och smidigaste vägen för att teckna om till exempel ett elavtal.

Kundcenter

Om du upplever några problem eller har frågor rörande ditt abonnemang så kan du skriva in ditt ärende där. Kundcenter kommer därefter att kontakta dig angående ärendet.

Flyttanmälan

Om du vill säga upp ditt/dina abonnemang med anledning av flytt (eller uthyrning) kan du här lätt sända in en flyttanmälan för berört abonnemang.

Rapportcenter

  • Konsumtionstrend. Om du vill jämföra förbrukning för en anläggning en månad mot föregående år. Välj att skapa rapport och exportera om du vill.
  • Jämföra förbrukningen. Visar anläggningens förbrukning över vald period, jämfört med motsvarande föregående period.
  • Egna rapporter. Rapportmodul för att skapa budgetrapport och/eller energistatistikrapport. Du byter enkelt mellan de olika varianterna genom att klicka på önskad menyrad: Rådatarapport, Budgetrapport eller Energistatistikrapport.
  • Historiska mätarställningar. Ger dig möjlighet att söka ut historiska mätarställningar för önskad anläggning. Även historiska anläggningar (utflyttade) visas här.

Administration

Här kan du lägga till och administrera användare, anläggningar och grupper och prisuppgifter efter önskad behörighet. Mer detaljerad information kring vad man kan göra under de olika menyerna hittar du när du loggat in.

Några begrepp som är bra att känna till är:

BOA – Boarea av lägenheter är avgränsad av omslutande väggars insidor. Viss del av tjocka innerväggar och schakt räknas bort.

LOA – Lokalarea eller area för lokaler förutom utrymmen för drift och allmän kommunikation. I lokalarea ingår exempelvis area för verksamheter, personal (kapprum, hygienutrymmen och liknande), intern kommunikation (hallar, korridorer, trappa/ramp för intern kommunikation) samt garage, (garage i annat än småhus).

BRA – Bruksarea, BRA, är enligt Svensk Standard inte bara area för lägenheter och uthyrningslokaler, utan inkluderar förutom BOA + LOA även ÖVA, övrig area i annat än småhus, bland annat trapphus (som ingår i byggnadens allmänna vertikala kommunikationssystem), entréutrymme, pannrum, fläktrum, och BIA, biarea såsom gemensam tvättstuga, kvarterslokal, lägenhetsförråd, helt inglasad balkong. Observera att garage ingår i BRA för både flerbostadshus och lokalbyggnader.

Atemp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden. Atemp är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter.

Atemp = 1,25 * (BOA+LOA) för flerbostadshus med uppvärmd källare över 10°C

Atemp = 1,15 * (BOA+LOA) för flerbostadshus utan uppvärmd källare över 10°C

Atemp = BRA

Övervakning

Du kan skapa larm-/målgränser med olika alarmtyper och nyttigheter för en anläggning eller anläggningsgrupp. Exempelvis kan larm skapas för energi och fjärrvärme. Du bestämmer vilken tidpunkt som ska gälla, vilka larmgränser larmet ska ha samt har möjlighet att skapa en påminnelse med ett min- och max-värde. När ett larm utlöses skickas e-post till de registrerade mottagarna med vilka larmgränser som har överskridits. Välj själv när olika larm ska vara aktiverade och inte.